Politica de confidentialitate

SC MEDICAL TOURS COMPANY SRL, în calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.medicaltours.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează website-ul www.medicaltours.ro. Suntem transparenţi cu privire la datele pe care le colectăm, la modul de utilizare şi la persoanele cărora care le distribuim.

 

 1. Ce dispoziții legale respectăm?

Pentru a ne respecta obligația de a prelucra datele care ne sunt furnizate în mod onest, transparent și informat, respectăm următoarele acte normative:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare ”RGPD”);
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private.

Instituția care asigură aplicarea dispozițiilor normative anterior menționate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aceasta având competența de a investiga prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 190/2018, precum și a Regulamentului UE 2016/679 și de a aplica sancțiuni, în cazul în care constată încălcarea dispozițiilor legale de către operatorii de date cu caracter personal, în urma sesizărilor din oficiu sau pe baza unor plângeri depuse de persoanele lezate în drepturile lor.

 

 1. Ce date prelucrăm

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele dvs.) atunci când completati formularul de contact. Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul calculatorului dvs., cookies-urile, adresa MAC a computerului), dar asociate cu persoana dvs. ne ajută să vă putem identifica și reprezintă astfel date personale.

Politica MEDICAL TOURS COMPANY este de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare ca să vă oferim cea mai plăcută experiență atunci când utilizați website-ul www.medicaltours.ro.

 

II.1. Datele dvs.

În general, prelucrăm următoarele tipuri de date despre dvs.:

 • Nume și prenume;
 • Adresă de e-mail;
 • Numărul de telefon;

O parte din datele dvs. cu caracter personal („date” sau „date personale”) sunt colectate direct de la dvs., iar altă parte sunt colectate indirect, rezultând din navigarea dvs.

Scopul colectarii si prelucrarii. Ce fel de date si in ce mod

Date furnizate direct prin accesarea formularului de contact :

 • Va putem crea o programare sau putem primi mesaje de la dvs. doar daca ne oferiti obligatoriu urmatoarele date personale : Nume, prenume ; Adresa de e-mail ; Numar de telefon.

Temeiul juridic : Art. 6, al. 1, lit. b) din Regulamentul 670/2016 – pentru executarea unui contract, respectiv oferirea unor servicii.

Date pe care le colectam automat :

Navigarea online

Atunci când vă introduceți datele dvs. in formularul de contact, mai colectăm cu ajutorul cookie-urilor și date obținute de la computerul, telefonul, tableta sau alt dispozitiv utilizat de dvs. („dispozitivul”), informații cu care vă putem identifica online („identificatori online”), date pe care le folosim pentru îmbunătățirea experienței dvs. ca utilizator al platformei: – Adresa IP/Adresa MAC; – Browser-ul de internet pe care îl utilizați și versiunea sistemului de operare al dispozitivului; – Date de protocol HHTP/HTTPS; – Locația generală a dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care vă conectați la platformă. (Vă rugăm să rețineți că majoritatea dispozitivelor vă oferă opțiunea de a dezactiva serviciile de geo-localizare chiar din setările dispozitivului respectiv) („Cookie-uri” – fișiere pe care un server le trimite dispozitivului dvs., plasate pe platformă. Scopul și modul în care prelucrăm cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies, disponibilă pe site)

 

III. Ce drepturi aveți

În conformitate cu dispozițiile GDPR, aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare. Aveți dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., inclusiv detalii privind drepturile dvs., în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele dvs. sunt incluse și în această Politică.

Dreptul de acces la date cu caracter personal. Aveți dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre dvs. în mod gratuit. Dacă veti avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor.

Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal. În cazul în care identificați că datele dvs. pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte: ne puteți trimite o solicitare de rectificare la adresa de e-mail: info@medicaltours.ro

Dreptul de opoziție. În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepţia cazului în care (i) avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor oricăror persoane vizate; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei astfel de decizii, fiind exclusă chiar și crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Dreptul dvs. nu se aplică în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. şi MEDICAL TOURS COMPANY; ii) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern românesc şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat). Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dvs. în oricare dintre situațiile următoare: (a) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior; (b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia am prelucrat datele dvs. și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare; (c) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs.; (d) datele personale sunt prelucrate contrar legii; (e) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dvs. de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Dreptul de portabilitate. Atunci când prelucrăm datele dvs. în baza consimțământului sau executării contractului, și în mod automat, veți avea dreptul să ne soliciți transferul datelor dvs.: (a) către dvs. sau (b) către un alt operator indicat de către dvs. Menționăm că veți putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ați furnizat direct în mod activ.

Dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul să depuneți orice plângeri în fața autorității de supraveghere a protecției datelor din România, A.N.S.P.D.C.P., asupra modului în care noi prelucrăm datele dvs. personale. Totuși, sperăm că veți decide să discutați mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi, sens în care vă asigurăm că vom lua toate masurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor dvs.

 

 1. Cât timp păstrăm datele?

MEDICAL TOURS COMPANY prelucrează datele dvs. pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate, precum și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite situații, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

Pentru scopurile pentru care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor, evidențiate mai sus, vom prelucra datele dvs. cu privire la respectivul scop până când vă retrageți consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice sau pentru a ne apăra drepturile în justiție.

Consimțământul dvs. presupune acordul dvs. liber, specific și informat prin care acceptați fără echivoc ca datele dvs. să fie prelucrate de către noi în scopul pentru care vă dați acordul.

 

 1. Ce securitate oferim datelor furnizate de dvs.?

MEDICAL TOURS COMPANY utilizează metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate angajaților și procedurilor de lucru, incluzând auditul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea imbunatatirii sistemelor noastre de securitate.

 

 1. Cu cine împărtășim datele dvs.?

Datele dvs. personale pe care le introduceți pe acest site in formularul de contact nu sunt transmise către alte terțe persoane.

 

VII. Informaţii de contact

Dacă aveţi întrebări sau reclamaţii cu privire la prezenta politică, contactaţi-ne mai întâi pe noi.

Am numit un Responsabil cu protecția datelor personale. Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care vă prelucrăm datele sau cu privire la drepturile dvs., ne poți contacta la adresa de e-mail dedicată: info@medicaltours.ro sau la adresa poștală: Pitesti, Bulevardul Fratii Golesti, nr. 2, mezanin, cod postal 110174.

 

 1. Modificări

Prezenta Politică de confidențialitate poate fi modificată sau actualizată oricând de către MEDICAL TOURS COMPANY, atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele dvs.

Sharing is caring!

1
Deschide chat
Buna ziua! Putem sa va ajutam cu mai multe detalii despre un serviciu anume?